Xidmətlər


  • Dizayn və layihə işləri
  • Elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması
  • Elektrik ötürücü xətlərin quraşdırılması
  • Tikinti və söküntü ərazisi üçün müvəqqəti elektrik işləri
  • Nəzarət cihazlarının quraşdırılması
  • Mühəndis komunikasiya və şəbəkələrin qurulması
  • Sənaye avtomatlaşdırılması
  • Sənaye avadanlıqlarının təchizatı
  • Elektrik panoların yığılması